TANULMÁNYOK

Tanácsadó szakpszichológus, munka- és pályatanácsadás specializáció (2011-2013), ELTE PPK

Doktori tanulmányok (2007-2010), ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola

Disszertáció: A pályadöntési énhatékonyság sajátosságai és változási mintázatai sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű középiskolások körében

Pszichológus és pszichológia tanár (2001-2007), ELTE PPK


TAPASZTALAT

Oktató, kutató

(2007 - jelenleg is)

Pályalélektan, pályadiagnosztika, pályatervezés

Pályatanácsadás hatásvizsgálata

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pályatanácsadó pszichológus és szakmai vezető

(2007 - 2012)

Pályatanácsadás látássérült álláskeresőknek, módszertani fejlesztések

Szempont Alapítvány

Szakmai vezető

(2012-2015)

TÁMOP-2.2.2 - A pályaorientáció rendszerének tartami és módszertani fejlesztése c. kiemelt projekt

NMH, NGM


Vezető szakértő
(2015 - jelenleg is)

Pályaorientációs módszertani fejlesztések és módszertani irányítás, közoktatási, felsőoktatási, foglalkoztatási szektor, fogyatékosügyi specializáció